தமிழ் மணிக்கூடு யின் அர்த்தம்

மணிக்கூடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கடிகாரம்; கைக்கடிகாரம்.

    ‘நல்ல மணிக்கூடு கட்டியிருக்கிறாய்’