தமிழ் மணிக்கூண்டு யின் அர்த்தம்

மணிக்கூண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடிகாரம் பொருத்தப்பட்ட உயர்ந்த தூண் அல்லது கோபுரம் போன்ற அமைப்பு.