தமிழ் மணிப்பிரவாளம் யின் அர்த்தம்

மணிப்பிரவாளம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தமிழில் வடமொழிச் சொற்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்ட உரைநடை.