தமிழ் மணியம் யின் அர்த்தம்

மணியம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முன்பு) கிராமங்களில் நிலம் போன்றவற்றுக்கான வரிகளை வசூலிக்கும் வேலை.

  • 2