தமிழ் மணிலாக்கொட்டை யின் அர்த்தம்

மணிலாக்கொட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிலக்கடலை.