தமிழ் மத்தகம் யின் அர்த்தம்

மத்தகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (யானையின்) புடைத்த நெற்றிப் பகுதி.