தமிழ் மத்தி யின் அர்த்தம்

மத்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மையம்; நடு.

    ‘குறித்த புள்ளியிலிருந்து வட்டத்தின் மத்திக்குக் கோடு வரையவும்’

தமிழ் மத்தி யின் அர்த்தம்

மத்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீண்ட கீழ்த் தாடையைக் கொண்ட, சுமார் அரை மீட்டர் நீளம்வரை வளரும், வெள்ளி நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.