தமிழ் மதியூகம் யின் அர்த்தம்

மதியூகம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கூர்மையான அறிவு; சாமர்த்தியம்.