தமிழ் மதுக்கஷாயம் யின் அர்த்தம்

மதுக்கஷாயம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும்) ஒரு வகை மதுபானம்.