தமிழ் மதுரம் யின் அர்த்தம்

மதுரம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இனிமை.

    ‘மதுரமான இசை’