தமிழ் மந்தி யின் அர்த்தம்

மந்தி

வினைச்சொல்மந்திக்க, மந்தித்து

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு (அஜீரணம் போன்ற காரணத்தால்) பசியற்ற நிலையில் இருத்தல்.

  ‘இரண்டு நாட்களாக வயிறு மந்தித்திருக்கிறது’

தமிழ் மந்தி யின் அர்த்தம்

மந்தி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு (பொதுவாக) குரங்கு; (குறிப்பாக) பெண் குரங்கு.

  ‘வெண் மந்தி இனம்’
  ‘கடுவனும் மந்தியும்’