தமிழ் மந்திரவாதம் யின் அர்த்தம்

மந்திரவாதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மந்திரத்தால் நிகழ்த்தும் வித்தை.

    ‘அவர் மந்திரவாதம் தெரிந்தவர்’