தமிழ் மந்திராலோசனை யின் அர்த்தம்

மந்திராலோசனை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (அரசன் போன்றோர்) நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களுடன் நடத்தும் ஆலோசனை.