மந்திரி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மந்திரி1மந்திரி2

மந்திரி1

வினைச்சொல்

 • 1

  (மந்திரவாதி போன்றோர் விஷத்தை இறக்கவோ நோய் முதலியவற்றை நீக்கவோ) மந்திரம் சொல்லுதல்.

  ‘தேள் கடிக்கு சாமியாரிடம் போய் மந்திரித்துக் கொண்டு வந்தாள்’
  ‘பூசாரி மந்திரித்துத் தந்த தாயத்து’

மந்திரி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மந்திரி1மந்திரி2

மந்திரி2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (அரசனின்) அமைச்சன்.

 • 2

  அருகிவரும் வழக்கு அமைச்சர்.