தமிழ் மந்தை யின் அர்த்தம்

மந்தை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கால்நடைகளின் தொகுதி.

    ‘ஆட்டு மந்தை’