தமிழ் மனசு யின் அர்த்தம்

மனசு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

    காண்க: மனம்