தமிழ் மனநோய் யின் அர்த்தம்

மனநோய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலை.