தமிழ் மன்னராட்சி யின் அர்த்தம்

மன்னராட்சி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு முடியாட்சி.