தமிழ் மனிதாபிமானி யின் அர்த்தம்

மனிதாபிமானி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனிதாபிமானம் உள்ளவர்.