தமிழ் மனுச்சொத்து யின் அர்த்தம்

மனுச்சொத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட சொத்து.