தமிழ் மய்யத் யின் அர்த்தம்

மய்யத்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    உயிரற்ற உடல்; சவம்.