தமிழ் மயில் துத்தம் யின் அர்த்தம்

மயில் துத்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சாயமேற்றவும் பூச்சிக்கொல்லியாகவும் பயன்படும்) கருநீல நிறப் படிகம்.