தமிழ் மரணி யின் அர்த்தம்

மரணி

வினைச்சொல்

  • 1

    மரணமடைதல்; இறத்தல்.