தமிழ் மரபீனி யின் அர்த்தம்

மரபீனி

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு மரபணு.