தமிழ் மரவேலை யின் அர்த்தம்

மரவேலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மரச் சாமான்கள் செய்யும் வேலை; தச்சு வேலை.