தமிழ் மருத்துவமனை யின் அர்த்தம்

மருத்துவமனை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நோயாளிகள் சென்று அல்லது தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறும் இடம்.