தமிழ் மருத்துவர் யின் அர்த்தம்

மருத்துவர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முறையாக மருத்துவம் பயின்று சிகிச்சை அளிப்பதற்குத் தகுதி பெற்றவர்.