தமிழ் மருமக்கள் யின் அர்த்தம்

மருமக்கள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு பெண்ணின்) சகோதரனுடைய அல்லது (ஒரு ஆணின்) சகோதரியினுடைய குழந்தைகள்.