தமிழ் மருமகள் யின் அர்த்தம்

மருமகள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மகனின் மனைவி.

  • 2

    (ஒருவனுக்கு) சகோதரியின் மகள் அல்லது (ஒருத்திக்கு) சகோதரனின் மகள்.