தமிழ் மரூஉ யின் அர்த்தம்

மரூஉ

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    காலப்போக்கில் மாற்றம் அடைந்து வழங்கும் சொல்.