தமிழ் மரைக்கார் யின் அர்த்தம்

மரைக்கார்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (இஸ்லாமியர் வழக்கில்) பள்ளிவாசல் நிர்வாக உறுப்பினர்.