தமிழ் மலடன் யின் அர்த்தம்

மலடன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெண்ணைக் கருத்தரிக்கச் செய்ய முடியாத உடல் குறைபாடு உடையவன்.