தமிழ் மலடி யின் அர்த்தம்

மலடி

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு கருத்தரிக்க முடியாத உடல் குறைபாடு உடையவள்.