தமிழ் மலத்துவாரம் யின் அர்த்தம்

மலத்துவாரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆசனவாய்.