தமிழ் மலைஜாதி யின் அர்த்தம்

மலைஜாதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மலைப் பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடி.