தமிழ் மலையாளம் யின் அர்த்தம்

மலையாளம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கேரள மாநிலத்தில் உள்ளவர்களால் பேசப்படுகிற, தமிழ் மொழியோடு நெருங்கிய ஒப்புமை உடைய) திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மொழி.