தமிழ் மலையின மக்கள் யின் அர்த்தம்

மலையின மக்கள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மலைவாசி மக்கள்.