தமிழ் மலைவாழை யின் அர்த்தம்

மலைவாழை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மலைப்பழம்/அந்தப் பழத்தைத் தரும் வாழைமரம்.