தமிழ் மல்லன் யின் அர்த்தம்

மல்லன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பழங்காலத்தில்) மல்யுத்தம் செய்வதில் தேர்ச்சி பெற்றவன்.