தமிழ் மழலையர் பள்ளி யின் அர்த்தம்

மழலையர் பள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் மூன்று முதல் ஐந்து வயதுவரை உள்ள) குழந்தைகள் படிக்கும் பள்ளி.