தமிழ் மழுக்கு யின் அர்த்தம்

மழுக்கு

வினைச்சொல்மழுக்க, மழுக்கி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கூர்மை இழக்கச் செய்தல்; மொண்ணையாக்குதல்.