தமிழ் மழுவன் யின் அர்த்தம்

மழுவன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு துணிச்சல் மிகுந்தவன்.