தமிழ் மஹர் யின் அர்த்தம்

மஹர்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    திருமணத்தின்போது மணப்பெண்ணின் நலனுக்காக மணமகனால் கொடுக்கப்படும் பணம்.