தமிழ் மாக்கடல் யின் அர்த்தம்

மாக்கடல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெருங்கடல்.

    ‘இந்து மாக்கடல்’