தமிழ் மாக்கோலம் யின் அர்த்தம்

மாக்கோலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரிசி மாவை நீரில் கரைத்துப் போடும் கோலம்.