தமிழ் மாசாலம் யின் அர்த்தம்

மாசாலம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மாய்மாலம்.

    ‘உன்னுடைய மாசாலமெல்லாம் எனக்குத் தெரியும்’