தமிழ் மாசுபாடு யின் அர்த்தம்

மாசுபாடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒன்று மாசடையும் நிலை.

    ‘ஒலி மாசுபாடு’
    ‘காற்று மாசுபாடு’