தமிழ் மாட்டுத்தாவணி யின் அர்த்தம்

மாட்டுத்தாவணி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு மாடுகள் வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான சந்தை.