தமிழ் மாட்டுப்பெண் யின் அர்த்தம்

மாட்டுப்பெண்

பெயர்ச்சொல்

சமூக வழக்கு
  • 1

    சமூக வழக்கு
    மருமகள்.