தமிழ் மாட்டு இலையான் யின் அர்த்தம்

மாட்டு இலையான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பெரியதாக இருக்கும் ஒரு வகை ஈ.